0 (533) 957 90 91 cemal@cemalsigorta.com.tr

Sorumluluk Sigortaları

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinizdeki Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabilecekleri olası iş kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek tazminat taleplerin doğrultusunda Sigortalının hukuki sorumluluğunu karşılamaktadır.  

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası ile resmi sorumluluklarınızdan doğan mali risklere karşı sizi teminat altına alıyoruz.

Sağlık Personeli Mesleki Sorumluluk Sigortası (MEDİCUS) ile mesleğinizi icra ederken ortaya çıkabilecek malpraktis uygulamalarının hukuki sonuçlarına karşı sizi korur.

Yeni çıkan uyum yasaları ile birlikte son yıllarda çehresi değişen Türk Hukuk Uygulamaları “Malpraktis kökenli tazminat davalarını” gündeme sıklıkla getirir oldu. Böylece malpraktis (hatalı uygulama), ciddi bir mesleki risk olarak hekimlerimizin karşısına çıkmaya başladı. Bu ihtiyacın belirlenmesi ve karşılanması amacıyla Temmuz 2005’de CEMAL SİGORTA tarafından yapılandırılan Sağlık Personeli Mesleki Sorumluluk Sigortası “MEDICUS”, sektördeki Hekim Sorumluluk Sigortalarının en yenisi ve en beğenilenidir.

MEDİCUS, diğer Mesleki Hekim Sorumluluk sigortalarının aksine; hekimi ve hekimin yüzleşmek zorunda kaldığı sektörel ve hukuki sorunları birebir tanıyan, hekim ve hukukçularla bu sorunları en uygun sigorta güvencesi altında giderebilecek uzman sigortacıları içeren bir ekip tarafından tam kapsamlı bir sigorta olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile çalışmalarınız sırasında karılaşabileceğiniz çeşitli mesleki risklerin hukuki sonuçlarına karşı sizi teminat altına alıyoruz.

Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası, mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza geri dönebilecek olumsuz tazminat talebi risklerine karşı sizi korur.